Aktualności

21 Paź 2019

Podsumowanie IV edycji projektu z cyklu „Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych”

16 października 2019 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie odbyło się podsumowanie IV edycji projektu z cyklu „Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych” zrealizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Urząd Miasta i Gminy w Kleczewie we współpracy ze Związkiem Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Poznaniu oraz Departamentem Edukacji i Nauki UMWW.

Projekt skierowany był do mieszkańców województwa wielkopolskiego (głównie do szkół), którzy zechcieli włączyć się w działania na rzecz  zwiększenia liczebności populacji dziko żyjących pszczołowatych. Realizowany był w okresie marzec – wrzesień 2019 r.

W tegorocznej edycji projektu brało udział ponad 200 osób, zaangażowani byli nie tylko koordynatorzy projektu i ich uczestnicy – uczniowie, ale również całe rodziny dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie.

W ramach projektu uczestnicy samodzielnie wykonali budki przeznaczone do zasiedlenia przez dziko żyjące pszczołowate oraz przygotowali „stołówki” dla dziko żyjących pszczołowatych. Ponadto przeprowadzili obserwacje w okresie kwiecień – sierpień                  i przesłali opracowania w formie prezentacji multimedialnej z przebiegu projektu.

Spośród nadesłanych prezentacji multimedialnych wyróżniono 8 najciekawszych.

Uroczystość uświetnili swoim występem artystycznym uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym.

Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy, podziękowania oraz upominki dla koordynatorów i uczestników projektu.

Projekt został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Gminy Kleczew oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu.

 

Małgorzata Walicht

Eliza Mikołajewska-Maruszyńska

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast