Aktualności

19 Sty 2017

Ochrona siedlisk podmokłych w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego

Rewitalizacja zbiornika wodnego w PKDCH 2016 2W drugiej połowie listopada 2016 r. przeprowadzono prace polegające na rewitalizacji zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 43 w obrębie geodezyjnym Wronowo w celu ochrony siedlisk podmokłych oraz miejsc rozrodu płazów i gadów na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Prace polegały na usunięciu warstwy osadów dennych i wywiezieniu ich poza teren stawu. Uznano, że zabieg ten pozwoli na dłuższe utrzymywanie się wody w okresie rozrodczym płazów, a także w trakcie ich przeobrażania, co będzie skutkować większym sukcesem reprodukcyjnym. Stworzono także płytkie, szybko nagrzewające się, odsłonięte miejsce przy brzegu zbiornika, które będzie służyć gatunkom przystępującym do rozrodu najwcześniej (kompleks żab brunatnych) i preferującym takie właśnie godowiska. Usunięcie części szuwaru trzcinowego i ograniczenie w ten sposób zarastania zbiornika również przyczyni się do poprawy warunków tego siedliska rozrodczego, a usuniecie martwych drzew porastających brzegi zwiększy ilość światła docierającą do stawu.

Kornelia Knioła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Ochrona przyrody w wielkopolskich parkach krajobrazowych” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Powiększenie
Kontrast