Aktualności

5 Sty 2017

Nowe zadrzewienia śródpolne w parkach krajobrazowych

Nowe zadrzewienia śródpolne w PK 2016W minionym roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z lokalnymi samorządami kontynuował realizację projektu tworzeniem nasadzeń śródpolnych na terenach parków krajobrazowych.Nasadzenia wykonano w rejonie następujących parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego Promno, Lednickiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego oraz Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Łącznie wykonano 11 zadrzewień w postaci rzędów, alei czy nasadzeń powierzchniowych. Wykorzystano drzewa gatunków rodzimych: lipy drobnolistne, klony jawory, klony pospolite oraz klony polne o wysokości 2-4 m i grubości pnia minimum 6 cm obwodu. Drzewka zostały zabezpieczone palikami. Łącznie w 2016 r. wysadzono 1450 drzew, które w przyszłości będą stanowić o walorach krajobrazowych i przyrodniczych regionu.

Paweł Śliwa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Ochrona przyrody w wielkopolskich parkach krajobrazowych” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast