Aktualności

19 Mar 2018

Nowe pomniki przyrody w Żerkowsko – Czeszewskim PK

6 marca br. Rada Miejska Żerkowa na wniosek Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego powoła trzy grupowe pomniki przyrody na obszarze Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego o łącznej liczbie 16 drzew (Uchwała nr XXXIV/226/18 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia trzech grupowych pomników przyrody). Jednej z grup drzew składających się z 10 okazałych dębów szypułkowych o obwodach dochodzących do 505 cm, nadano nazwę „Dęby Wczelów”. Nawiązuje ona do pierwszych właścicieli dóbr ziemskich Kretkowa. Sięgając do źródeł z 1382 roku można ustalić, iż pierwszym udokumentowanym właścicielem tych ziem był Mikołaj z rodu Wczelów[1]. Pozostałe grupy drzew rosną głównie wzdłuż rowu melioracyjnego, przez co podjęto działania wzmacniające ich ochronę.

Tak duże skupisko dorodnych, okazałych i wiekowych drzew jest dużą rzadkością w otwarty krajobrazie rolniczym Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Z tego względu ZPKWW podjął starania do zachowania skupisk tych drzew w niezmienionym składzie i kształcie jako dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe tego obszaru. Opisywane drzewa z uwagi, iż rosną w obszarze bardzo bogatym kulturowo pełnić będą również rolę żywego pomnika przeszłości nawiązującego do historycznych korzeni mieszkańców Gminy Żerków.

Mirosław Masztalerz

Pobierz:

Uchwała nr XXXIV/226/18 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia trzech grupowych pomników przyrody

[1] Grzeszczak J. (2014): Kretków właściciele zabytki duszpasterze. Wyd. ZYSK i S-KA.

Powiększenie
Kontrast