Aktualności

9 Sty 2018

Nowe nasadzenia drzew w wielkopolskich parkach krajobrazowych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zakończył zaplanowane do wykonania jesienią 2017 r. nasadzenia drzew. Na terenie 5 parków krajobrazowych (Rogalińskiego PK, PK im. Gen. D. Chłapowskiego, PK Promno, Lednickiego PK oraz Żerkowsko-Czeszewskiego PK), w ramach nowo wykonanych zadrzewień rzędowych oraz uzupełniania już istniejących posadzono łącznie około 1200 drzew należących do gatunków rodzimych, cennych biocenotycznie i krajobrazowo. Były to głównie (w zależności od warunków glebowych) lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, jawory, wiązy szypułkowe, brzozy brodawkowate oraz jarzęby pospolite. Taki dobór gatunków pozwoli zwiększyć walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe poszczególnych parków krajobrazowych, a ponadto zadrzewienia pełnić będą funkcję ochronną przed erozją wodną i wietrzną.

Drzewa zostały zabezpieczone za pomocą palików, osłonek oraz repelentu chroniącego przed zgryzaniem przez zwierzęta w okresie zimowym.

Kontynuację działania zaplanowano na wczesną wiosnę 2018 r.

Michał Białek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. ” Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast