Aktualności

20 Gru 2019

Nowa nazwa i przebieg granic Pszczewskiego Parku Krajobrazowego

W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwał, w dniu 25 listopada 2019 r. Pszczewski Parku Krajobrazowy na terenie województwa wielkopolskiego, został podzielony na dwa parki krajobrazowe:

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 1614) utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. 

Powiększenie
Kontrast