Aktualności

28 Mar 2018

Noc Sów w Łagiewnikach Kościelnych i Żerkowie

Poza Nocą Sów zorganizowaną w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, w tym roku pracownicy ZPKWW przygotowali również przedmiotowe wydarzenie w dwóch nowych miejscach: w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych, gdzie uczą się dzieci mieszkające na terenie Lednickiego PK oraz w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie, gdzie uczęszczają dzieci z Żerkowsko-Czeszewskiego PK.

Noc Sów jest ogólnopolskim cyklicznym wydarzeniem, które co roku odbywa się na wiosnę. W tym roku przypadło w dniach 24-25 marca, zorganizowano je w około 250 różnych miejscach (głownie w szkołach, ośrodkach kultury, siedzibach nadleśnictw, parków krajobrazowych, narodowych itp.). Wydarzenie koordynowane jest przez stowarzyszenie Ptaki Polskie.

Program obydwu wydarzeń obejmował m.in. prezentacje nt. biologii sów występujących na terenie Polski, ciekawostki z życia sów związane z wierzeniami ludowymi, prezentację głosów oraz przedstawienie zagrożeń oraz metod ochrony sów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących na terenie parków krajobrazowych Wielkopolski. W szkole w Łagiewnikach zaprezentowano budkę lęgową dla puszczyka, która zostanie zawieszona w miejscowym parku w późniejszym terminie. Na zakończenie odbyły się wyjścia terenowe połączone z nasłuchami i stymulacją głosową sów.

W obydwu wydarzeniach uczestniczyło łącznie 40 osób. Byli to głownie uczniowie oraz opiekunowie.

Mirosław Masztalerz

Michał Białek

Powiększenie
Kontrast