Aktualności

5 Paź 2020

Liczenie ptaków już za nami

3 października br. w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym, na terenie stawów hodowlanych w Miłosławiu odbyła się kameralna wycieczka ornitologiczna zorganizowana przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Okazją do jej przeprowadzenia były Europejskie Dni Ptaków – wydarzenie, którego  międzynarodowym organizatorem jest BirdLife International, a koordynatorem krajowym Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, mające na celu popularyzację wiedzy  o wędrówkach ptaków i potrzebie ich ochrony. Trasa przemarszu obejmowała przejście z Miłosławia do Franulki połączone z obserwacjami migrujących i przebywających na stawach ptaków, nauką ich rozpoznawania oraz omówieniem zagrożeń i sposobów ich ochrony. Łącznie tego dnia widzieliśmy i słyszeliśmy ok.  700 osobników należących  do 30 różnych gatunków.  Niski poziom wody na stawach hodowlanych umożliwił obserwowanie kilku gatunków ptaków siewkowatych: biegusów zmiennych, kszyków, batalionów, brodźców śniadych, a także pojedynczych osobników rycyka i siewnicy. Pojawiły się również pierwsze, na razie nieliczne stadka północnych gęsi białoczelnych, które można było wypatrzeć w większych grupach gęgaw.

Dziękujemy za udział wszystkim, którzy sobotni, bardzo pogodny poranek postanowili spędzić w urokliwym Miłosławiu i już teraz zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych, organizowanych przez nas wydarzeniach!  

 

Michał Białek

 

Powiększenie
Kontrast