Aktualności

17 Maj 2016

Konkurs „Sołectwo przyjazne naturze” zakończony!

Sołectwo przyjazne naturzeZakończyła się tegoroczna edycja konkursu „Sołectwo przyjazne naturze”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego.Celem konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województwa, zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, promocja sołectw przyjaznych środowisku oraz przedsięwzięć lokalnych, mogących mieć wpływ na stan środowiska, aktywizacja lokalnej społeczności oraz poprawa zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społeczno-gospodarczych. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patronat medialny objął Głos Wielkopolski.

W konkursie ocenie podlegały realizowane na terenie poszczególnych sołectw w latach 2011-2016 przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, szczególnie dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony zwierząt i roślin, ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego oraz edukacji ekologicznej mieszkańców i turystów.

Ostateczne wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Sołectwo Czmoniec (gmina Kórnik),
II miejsce – Sołectwo Barłogi (gmina Grzegorzew),
III miejsce – Sołectwo Sułkowice (gmina Krobia).

Trzy zwycięskie sołectwa otrzymują tytuły „Sołectwo Przyjazne Naturze 2016” oraz nagrody pieniężne, ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uroczysty finał konkursu, podczas którego zwycięzcy zostaną uroczyście uhonorowani, odbędzie się w dniu 5 czerwca br. w ramach obchodów Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Piotr Basiński

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast