Aktualności

23 Sty 2018

Konkurs „Moja Wielkopolska” – zapraszamy

Zapraszamy do udziału w najnowszej, dziesiątej edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”.

Moja Wielkopolska  w pigułce:

  • konkurs krajoznawczy dotyczący Wielkopolski,
  • uczestnicy – gimnazjaliści z Wielkopolski,
  • I etap – pisemny, w Poznaniu, test, 27 lutego 2018 r.,
  • II etap – ustny, w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, prezentacja projektu wycieczki, 12-13 kwietnia 2018 r.,
  • atrakcyjne nagrody rzeczowe,
  • nagroda dla uczestników II etapu wraz z opiekunami: dwudniowe warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (kwiecień 2018 r.),
  • termin nadsyłania zgłoszeń do X edycji konkursu (2018 rok): 16 lutego 2018 r.

Regulamin X edycji Wojewódzkiego Konkurs Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”

Załącznik nr 1 do regulaminu – karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 do regulaminu – oświadczenie

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” to rozgrywany od 2009 roku konkurs krajoznawczy dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Wielkopolski organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego regionu, a także pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną”.

Konkurs składa się z dwóch etapów – pisemnego oraz ustnego, poprzedzonych eliminacjami szkolnymi. W pierwszym etapie zadaniem uczestników jest rozwiązanie pisemnych zadań testowych (zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym). Drugi etap polega na prezentacji uprzednio przygotowanego projektu jednodniowej wycieczki szkolnej lub ścieżki dydaktycznej, które zlokalizowane są na obszarze jednej lub kilku form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski (np. parku krajobrazowego, parku narodowego, rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000 itp.). W każdym roku wyznaczony zostaje inny, szczegółowy temat prezentacji drugiego etapu konkursu.

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym pobyt w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (Nadwarciański Park Krajobrazowy) dla wszystkich uczestników drugiego etapu, wraz z opiekunami!

Zapraszamy do udziału w najnowszej, dziesiątej edycji konkursu (2018 rok). Jak co roku zadaniem uczestników drugiego, finałowego etapu konkursu będzie prezentacja uprzednio przygotowanego  projektu jednodniowej wycieczki szkolnej. W związku z obchodzoną w tym roku 100 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego tematyka prezentacji będzie nawiązywać do Powstania Wielkopolskiego. Trasa wycieczki powinna obejmować jedną lub kilka form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski (np. park krajobrazowy, park narodowy, rezerwat przyrody, obszar Natura 2000 itp.).

Kontakt: Katarzyna Sierpowska, k.sierpowska@zpkwww.pl

Zapraszamy!

Patronat medialny nad konkursem objął portal edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast