Aktualności

25 Cze 2018

Konferencja pt. „Znaczenie kwietnych pasów w rolnictwie”

Konferencja odbyła się dnia 20 czerwca br. w Szelejewie Drugim i dotyczyła znaczenia roślinności segetalnej (głównie roślin dwuliściennych) w rolnictwie. W ramach wystąpień prelegenci przedstawili bezpośredni i pośredni wpływ roślin towarzyszących uprawom na stabilność agroekosystemów – głównie upraw ekologicznych.

Wykazywano dodatnie oddziaływania „pasów kwietnych”  na pożyteczne owady będące naturalnymi sprzymierzeńcami człowieka jako drapieżniki, parazytoidy i pasożyty szkodników upraw. Przedstawiono też ważną rolę roślin towarzyszących uprawom jako żywicieli owadów zapylających w tym niezwykle cennej grupie stanowionej przez dzikie pszczołowate.

Głównym punktem konferencji było wystąpienie dr Lucasa Pfiffnera z Instytutu Badawczego Rolnictwa Ekologicznego w Szwajcarii, który opowiedział o szwajcarskich doświadczeniach związanych z zakładaniem „pasów kwietnych” w ramach specjalnych pakietów rolno-środowiskowych, ale przede wszystkim w bardzo rzeczowy i poparty licznymi przykładami sposób dowodził jak pożyteczną rolę pełnią one w eko-agrotechnice, zwłaszcza w zakresie ochrony roślin przed szkodnikami.

Konferencja stanowiła jedno z działań realizowanych przy okazji prowadzonego przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN  projektu badawczego pt. „Ocena efektywności kwietnych pasów w ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych”. Spotkanie skierowane było do rolników, pszczelarzy, doradców, naukowców i samorządowców. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Wsi.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego serdecznie dziękuje za zaproszenie na konferencję.

Artur Golis

Powiększenie
Kontrast