Aktualności

10 Wrz 2018

Konferencja z okazji z jubileuszu XXX-lecia powstania Lednickiego Parku Krajobrazowego oraz XXV-lecia utworzenia Parku Krajobrazowego Promno i Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

W dniach 6 i 7 września br. odbyła się konferencja pt. „Rola parków krajobrazowych w zachowaniu przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Wielkopolski”. Okazją do spotkania były okrągłe rocznice powstania aż trzech wielkopolskich parków krajobrazowych.

Część referatowa, rozpoczynająca obchody, została przeprowadzona w Hotelu Ossowski w Kobylnicy, niedaleko granicy Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Gospodarzem spotkania był Janusz Łakomiec – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego który otworzył konferencję i przywitał gości. Spotkanie poprowadził Paweł Śliwa – zastępca dyrektora Zespołu Parków.

Część merytoryczna rozpoczęła się od wystąpienia Arkadiusza Tabaki z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, który omówił walory historyczne i kulturowe Lednickiego Parku Krajobrazowego oraz przybliżył uczestnikom znaczenie jeziora Lednica w budowaniu polskiej państwowości. Następnie Paweł Śliwa przedstawił walory przyrodnicze i krajobrazowe parków jubilatów, a Tadeusz Panowicz przypomniał o nieznanych bohaterach walk o niepodległość związanych głównie z Lednickim Parkiem Krajobrazowym. Kolejna sesja referatowa rozpoczęła się od prezentacji Artura Grześkowiaka, która obejmowała swym zakresem zagadnienia związane z ochroną zasobów wodnych w parkach krajobrazowych. Później Bartosz Krąkowski przedstawił wiele ciekawostek z życia dzikich gęsi, które objęte są na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego i jego okolicy szczegółowymi badaniami. Na zakończenie Maciej Jędrzejczak omówił zmiany w lesistości w otoczeniu Jeziora Lednica na przestrzeni wieków.

W części plenerowej uczestnicy spotkania zapoznali się z niezwykle bogatymi i unikatowymi w skali kraju walorami historycznymi i kulturowymi Lednickiego Parku Krajobrazowego. Odwiedzono Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, gdzie zgromadzono ponad 60 obiektów budowlanych pochodzących głównie z XIX w.  Następnie udano się na  wyspę Ostrów Lednicki, która jest jedną z najważniejszych kolebek państwowości polskiej oraz miejscem, gdzie rozpoczęła się chrystianizacja naszych ziem.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy zwiedzili Park Krajobrazowy Promno, gdzie wspólnie z Radosławem Wylegałą, zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo zaprezentowano walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca. Szczególny nacisk położony był na problemy ochrony urozmaiconego krajobrazu polodowcowego z dobrze zachowanymi lasami liściastymi i wieloma śródleśnymi jeziorami.

Gościem honorowym obchodów była Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zwracając się do osób najbardziej zaangażowanych podziękowała za wszystkie działania na rzecz ochrony Lednickiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Promno oraz Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Wśród przybyłych nie zabrakło przedstawicieli parków krajobrazowych z całej Polski, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, świata nauki, reprezentantów Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych instytucji działających na rzecz wielkopolskich parków krajobrazowych. Spotkanie w gronie specjalistów dało sposobność do wymiany cennych spostrzeżeń i uwag które przyczynią się do dalszych działań na rzecz ochrony obszarów parków.

Organizatorem konferencji był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

 

Michał Białek

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast