Aktualności

15 Kwi 2016

Konferencja „Las nocą” w Rogowie

Konferencja Las nocą w Rogowie 2016W dniach 22-23 marca br. w Rogowie odbyła się XII konferencja z cyklu „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie” pt. „Las nocą – ocena różnorodności biologicznej”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji było ciekawe i nieczęsto podejmowane zagadnienie oceny nocnej bioróżnorodności lasu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie oraz Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Podczas konferencji, w której uczestniczyli również pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, poruszono szereg praktycznych aspektów dotyczących szacowania liczebności gatunków nocnych ssaków, ptaków i owadów oraz oceny wpływu gospodarki leśnej na organizmy nocne. Ogół zagadnień rozpatrywany był wielowątkowo z punktu widzenia leśników, przyrodników oraz naukowców. Ciekawym aspektem przewijającym się w trakcie konferencji była tematyka dotycząca wykorzystywania narzędzi do badania różnorodności organizmów o aktywności nocnej. Zaprezentowano działanie fotopułapek w inwentaryzacji ssaków i ptaków, stały monitoring lęgowy sów, wykorzystanie kamery termowizyjnej i połowów na światło oraz przynęty pokarmowe i pułapki feromonowe w inwentaryzacji owadów. Informacje wyniesione z konferencji z pewnością pomogą w pełniejszym zrozumieniu bioróżnorodności biologicznej, stanowić też mogą inspirację do szerszego ujęcia tego ciekawego zagadnienia w programach edukacyjnych Zespołu Parków.

Katarzyna Jasińska
Jacek Wendzonka

Powiększenie
Kontrast