Aktualności

15 Lis 2018

Kolejny etap restytucji raka szlachetnego i introdukcji raka błotnego

26 października br. w ramach realizacji projektu czynnej ochrony rodzimych gatunków raków przeprowadzono kolejny etap restytucji raka szlachetnego oraz introdukcji raka błotnego.   

Podobnie jak w ubiegłym roku, zaraczanie wykonano  w obrębie tych samych zbiorników  w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka i w rzece Kamionka w Pszczewskim Parku Krajobrazowym.  Łącznie wypuszczono po 1000 osobników każdego z rodzimych gatunków raków.

Akcję restytucji i introdukcji przeprowadzono przy współpracy Zakładu Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Raki pochodzące z hodowli prowadzonej przez Wdzydzki Park Krajobrazowy  dostarczył prof. Przemysław Śmietana, specjalista z zakresu czynnej ochrony rodzimych gatunków raków.

Zaraczenie tych samych zbiorników i rzeki ma na celu poprawę kondycji populacji oraz zmniejszenie jej strat w wyniku naturalnej śmiertelności.

Oba  gatunki wpuszczonych raków umieszczone są  w Polskiej czerwonej księdze zwierząt ,taksony  te są wypierane przez introdukowane, pochodzące z Ameryki Północnej raki pręgowate i sygnałowe, które lepiej znoszą zanieczyszczenie i niedotlenienie wody, a ponadto są odporne na śmiertelną dla raków rodzimych „dżumę raczą”.

 

Szymon Fritzkowski

Michał Białek

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast