Aktualności

12 Wrz 2017

II edycja projektu z cyklu „Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych”

II edycja projektu skierowana była do mieszkańców województwa wielkopolskiego (głównie do szkół), którzy zechcieli włączyć się w działania na rzecz zwiększenia liczebności populacji dziko żyjących pszczołowatych. Zrealizowana została przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego we współpracy ze Związkiem Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Projekt realizowany był w okresie marzec – wrzesień 2017 r.

W tej edycji do projektu przystąpiło ponad 300 osób.

Uczestnicy projektu zobowiązali się do wykonania budki przeznaczonej do zasiedlenia przez dziko żyjące pszczołowate, przygotowania „stołówki” dla dziko żyjących pszczołowatych – obsianie terenu nasionami roślin miododajnych np. z mieszanki „Pszczela łąka”. Ponadto zadeklarowali przeprowadzenie 10 obserwacji w okresie kwiecień – sierpień i przesłanie opracowania w formie prezentacji multimedialnej z przebiegu projektu.
Spośród nadesłanych prezentacji multimedialnych wyróżniono 10 najciekawszych:
– Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem,
– Szkoła Podstawowa w Złotkowie – Szkolne Koło PCK,
– Szkoła Podstawowa w Kleczewie,
– Szkoła Podstawowa w Ostrowitem,
– Szkoła Podstawowa w Koziegłowach,
– Szkoła Podstawowa w Kaliskch z siedzibą w Dębówcu,
– Szkoła Podstawowa w Wilczynie Filia w Bieli,
– Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wilczynie – Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody,
– Szkoła Podstawowa w Budzisławiu Kościelnym – Koło Przyrodnicze,
– Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym.

20 września br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie, odbędzie się podsumowanie II edycji projektu z cyklu „Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych”. Podczas podsumowania zostaną wręczone podziękowania nauczycielom – koordynatorom i upominki uczestnikom projektu.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnej edycji projektu.

Małgorzata Walicht
Eliza Mikołajewska-Maruszyńska

Powiększenie
Kontrast