Aktualności

5 Mar 2018

Finał wojewódzki konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

W dniu 28 lutego br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbył się finał wojewódzki XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Do tegorocznej edycji przystąpiło blisko 1500 gimnazjalistów z 24 gmin Wielkopolski. W finale wojewódzkim uczestniczyło 48 uczniów z 12 parków krajobrazowych.

Uczniowie napisali test z zakresu ekologii, ochrony przyrody, biologii oraz wiedzy o parkach krajobrazowych oraz sprawdzili się w zakresie rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych.

Komisja po sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji.

I miejsce zdobyli uczniowie z Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka z Gimnazjum nr 1 w Skokach,

II miejsce zdobyli uczniowie z Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego z Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie,

III miejsce zdobyli uczniowie z Pszczewskiego Parku Krajobrazowego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzychodzie.

Wszyscy uczniowie zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami przez honorowych gości, którymi byli: Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pani Mariola Górniak – Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pani Małgorzata Waligórska – Dyrektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Pani Urszula Chłystun – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu oraz Pani Katarzyna Ławicka – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Oprócz nagród rzeczowych każdy finalista wojewódzki weźmie udział w 3-dniowych warsztatach przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (Sierakowski Park Krajobrazowy).

W czerwcu br. laureaci wojewódzcy, czyli zwycięska drużyna ze Skoków pojadą na finał krajowy, który odbędzie się w województwie zachodniopomorskim.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wiekopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast