Aktualności

22 Mar 2016

Etap miejski XIII edycji konkursu „Ja i Przyroda” w Poznaniu

Etap miejski XIII edycji konkursu „Ja i Przyroda” w PoznaniuDnia 11 marca br. odbył się etap miejski XIII edycji konkursu „Ja i Przyroda”. Wzięło w nim udział 12 uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu Poznania, reprezentujących poszczególne dzielnice miasta.

W tegorocznym etapie miejskim rywalizowały między sobą drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr 38 (reprezentacja dzielnicy Stare Miasto), Szkoły Podstawowej Nr 46 (reprezentacja dzielnicy Nowe Miasto), Szkoły Podstawowej Nr 1 (reprezentacja dzielnicy Jeżyce) oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 (reprezentacja dzielnicy Wilda). Konkurs składał się z dwóch części: część pierwsza – test pisany indywidualnie przez każdego ucznia i dotyczący ogólnej wiedzy przyrodniczej oraz znajomości parków krajobrazowych Wielkopolski, część druga – rozpoznawanie chronionych gatunków roślin i zwierząt, logotypów oraz charakterystycznych obiektów znajdujących się w parkach krajobrazowych Wielkopolski – praca grupowa.

Ostateczne wyniki etapu miejskiego w Poznaniu:

  • I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 46,
  • II miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 38,
  • III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5,
  • IV miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Zwycięska drużyna reprezentować będzie Poznań w finale wojewódzkim, który odbędzie się 18 kwietnia br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (Sierakowski Park Krajobrazowy). Wszyscy uczestnicy etapu miejskiego wezmą udział w pięciodniowych warsztatach przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, a ponadto otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Eliza Mikołajewska-Maruszyńska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast