Aktualności

10 Sty 2018

Eko Forum – zapraszamy do współpracy!

Eko ForumWzorem lat ubiegłych Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu w dniach 23-25 marca 2018 roku organizuje stoisko Eko Forum. Stoisko zrzesza instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna, pozaszkolna edukacja przyrodnicza.

W zamierzeniu organizatorów Eko Forum ma być wydarzeniem symbolicznie rozpoczynającym kolejny rok w dziedzinie edukacji ekologicznej w Wielkopolsce. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z zeszłorocznej edycji imprezy: Eko Forum 2017. Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą przy organizacji stoiska prosimy o kontakt pod adresem k.sierpowska@zpkww.pl do dnia 31 stycznia 2018 r.!
Uwaga: ze względu na ograniczone zasoby finansowe liczba stoisk oraz ich powierzchnia przeznaczona dla poszczególnych współwystawców jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału w Eko Forum będzie przygotowanie oprawy stoiska i jego obsada przez cały czas trwania Targów Edukacyjnych. Osobą kontaktową w sprawie Eko Forum ze strony Zespołu Parków jest Katarzyna Sierpowska (tel. 61 65-54-656, k.sierpowska@zpkww.pl).

W imieniu organizatorów
Katarzyna Sierpowska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wiekopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast