Aktualności

30 Sty 2017

Eko Forum – zapraszamy do współpracy!

Eko ForumWzorem lat ubiegłych Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu w dniach 24-26 marca 2017 roku organizuje stoisko Eko Forum. Stoisko zrzesza instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna, pozaszkolna edukacja przyrodnicza.  W zamierzeniu organizatorów Eko Forum ma być wydarzeniem symbolicznie rozpoczynającym kolejny rok w dziedzinie edukacji ekologicznej w Wielkopolsce. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z zeszłorocznej edycji imprezy: Eko Forum 2016. Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą przy organizacji stoiska prosimy o kontakt pod adresem powidzki@zpkww.pl do dnia 10 lutego 2017 r.!
Uwaga: ze względu na ograniczone zasoby finansowe liczba stoisk oraz ich powierzchnia przeznaczona dla poszczególnych współwystawców jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału w Eko Forum będzie przygotowanie oprawy stoiska i jego obsada przez cały czas trwania Targów Edukacyjnych. Osobą kontaktową w sprawie Eko Forum ze strony Zespołu Parków jest Piotr Basiński (tel. 61 65-54-656, powidzki@zpkww.pl).

W imieniu organizatorów
Piotr Basiński

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast