Aktualności

19 Lut 2020

Dzień Mokradeł w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie

Dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł? Czym jest Konwencja Ramsarska? Jakie znaczenie mają mokradła dla bioróżnorodności? Na te oraz wiele innych pytań – odpowiedzi uzyskali uczestnicy wydarzenia organizowanego w OEP w Lądzie w dniu 18 lutego 2020 r. Byli to uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lądku.

Wydarzenie edukacyjne rozpoczęło się multimedialnym wprowadzeniem teoretycznym, którego głównym tematem dyskusji była geneza powstania obchodzonego święta. Podsumowaniem przekazanych treści stanowił film przyrodniczy pt. „Bagna są dobre”, którego pierwszoplanowymi bohaterami byli zwierzęcy mieszkańcy Parku Narodowego Ujście Warty. 

Druga część organizowanego wydarzenia miała charakter czysto praktyczny. W ramach utrwalenia wiadomości uczestnicy razem z przewodnikami udali się na wędrówkę w celu przeprowadzenia monitoringu stanu środowiska wodnego Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie największą uwagę poświęcono krajobrazowi mokradeł oraz ich tajemniczym mieszkańcom. W trakcie wyprawy: uczniowie pracując w odpowiednich grupach zajęciowych mieli za zadanie zebrać kilka próbek wody z wybranych obszarów wodno-błotnych, które później wykorzystano jako materiał badawczy w przeprowadzeniu doświadczeń.

Po wyjściu terenowym – uczestnicy mogli wczuć się w rolę młodych naukowców, którzy przy pomocy prostego sprzętu laboratoryjnego poznali właściwości fizyko-chemiczne wód pochodzących z  mokradeł Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Wyniki badań uzyskane przez uczniów – udowodniły specyficzny charakter bioróżnorodności bytującej wśród obszarów wodno-błotnych jak i nadzwyczajną ich funkcje dla reszty przyrody. Dodatkowo za pomocą mikroskopów i binokularów udało się przyjrzeć z bliska najmniejszym przedstawicielom świata roślin i zwierząt jakie na co dzień żyją w toni wodnej rzeki Warty a także  pobliskich bagien i starorzeczy.

Ewaluacją przeprowadzonych zajęć był multimedialny quiz, którego zwycięscy otrzymali drobne nagrody.  

 

Dorota Kinast

Anna Manikowska

Mariola Marciniak

 

Powiększenie
Kontrast