Aktualności

20 Cze 2016

Delegacja z Hesji z wizytą w Lądzie

Delegacja z Hesji z wizytą w Lądzie 2016 1Dnia 2 czerwca br. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (Nadwarciański Park Krajobrazowy) odwiedziła delegacja z Hesji, która w dniach 31 maja – 3 czerwca gościła w Wielkopolsce.W skład delegacji wchodzili: Dr. Beatrix Tappeser – Sekretarz Stanu w Heskim Ministerstwie Środowiska, Ochrony Klimatu, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów, Ulrike Siebmann – Asystent Sekretarz Stanu, Dr. Christian Hey – Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu, Zrównoważonego Rozwoju Miast, Bioróżnorodności, Holger Diehl – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Ogólnośrodowiskowych, Joachim Diesner – Z-ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Wzajemnej Zgodności, Maria Ertl – Z-ca Naczelnika Wydziału Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Ogólnośrodowiskowych oraz Jarosław Frąckowiak – Dyrektor Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska (Poznań). Stronę polską reprezentowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Anna Markiewicz – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Marek Beer – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele samorządu powiatowego: Mariusz Roga – Starosta Słupecki i Szymon Grzywiński – Wicestarosta Słupecki oraz przedstawicielki Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” – Prezes Anita Kubicka oraz Wiceprezes Iwona Suszka.

Wizyta w Lądzie  rozpoczęła się od prelekcji na temat walorów przyrodniczych i kulturowych Nadwarciańskiego Parku  Krajobrazowego. Szczególny nacisk położono na ukazanie różnorodności siedliskowej m. in. wydm śródlądowych, łąk trzęślicowych, łęgów nadrzecznych, zbiorowisk halofitów oraz różnorodności gatunkowej płazów i ptactwa wodno-błotnego parku. Delegacja zwiedziła także pomieszczenia ośrodka, w tym wystawę przyrodniczą oraz taras z widokiem na dolinę Warty, gdzie uczestnicy mieli okazję podziwiać nadwarciański krajobraz oraz wysłuchać ciekawostek o lokalnej awifaunie. Goście dowiedzieli się również o  działaniach edukacyjnych oraz zadaniach ochrony czynnej prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Zainteresowanie wzbudziła też ścianka dla owadów znajdująca się przed budynkiem ośrodka, przy której zaprezentowano projekty na rzecz ochrony dzikich pszczołowatych prowadzone przez Zespół Parków. Później goście zwiedzili rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodu znajdującego się przy ośrodku, a następnie udali się nad Wartę, gdzie na terenie przystani – Mariny Ląd mogli posłuchać o istotnej roli Warty w kształtowaniu siedlisk dla fauny parku.

Wizyta delegacji z Hesji była dla Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie ogromnym wyróżnieniem. Serdecznie dziękujemy za odwiedziny!

Katarzyna Jasińska

Powiększenie
Kontrast