Aktualności

3 Lis 2017

Czynna ochrona rodzimych gatunków raków w parkach krajobrazowych Wielkopolski

26 października br. w ramach realizacji projektu czynnej ochrony rodzimych gatunków raków przeprowadzono restytucję raka szlachetnego oraz introdukcję raka błotnego.    

Rak szlachetny został wypuszczony na 3 odcinkach rzeki Kamionki w Pszczewskim Parku Krajobrazowym. Łącznie wprowadzono 1000 osobników pochodzących z tegorocznego wylęgu o wysokiej zmienności genetycznej. Kamionka jest jednym z niewielu naturalnych stanowisk tego gatunku.

Rakiem błotnym zasiedlono zbiorniki w dolinie Trojanki (zlewnia Trojanki jest historycznym miejscem jego występowania)  oraz staw w miejscowości Potasze na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Łącznie wpuszczono 1000 osobników tegorocznych oraz 90 dorosłych, ponad 3 letnich egzemplarzy.

Akcję restytucji i introdukcji przeprowadzono z udziałem dr Wojciecha Andrzejewskiego z Zakładu Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Raki pochodzące z hodowli prowadzonej przez Wdzydzki Park Krajobrazowy dostarczył prof. Przemysław Śmietana, wybitny specjalista z zakresu czynnej ochrony rodzimych gatunków raków.

Rak szlachetny i rak błotny jeszcze w ubiegłym wieku powszechnie występowały w naszych wodach. Szczególnie pierwszy z nich jest gatunkiem bardzo wrażliwym na zmiany zachodzące w środowisku, występującym w najczystszych wodach i zagrożonym całkowitym wyginięciem.

Oba umieszczone w Polskiej czerwonej księdze zwierząt taksony są wypierane przez introdukowane, pochodzące z Ameryki Północnej raki pręgowate i sygnałowe, które lepiej znoszą zanieczyszczenie i niedotlenienie wody, a ponadto są odporne na śmiertelną dla raków rodzimych „dżumę raczą”.

 

Szymon Fritzkowski

Michał Białek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. ” Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast