Aktualności

29 Maj 2019

Czynna ochrona pełnika europejskiego w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka

Pełniki w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka, które objęliśmy czynną ochroną mają się bardzo dobrze. Na stanowisku, które wykaszamy obserwujemy stały wzrost liczby kwitnących egzemplarzy.

 

Pełnik europejski (Trollius europaeus) jest taksonem objętym ścisłą ochroną gatunkową, rzadkim nie tylko w skali Wielkopolski, ale również całego kraju. Gatunek został umieszczony na polskiej czerwonej liście w kategorii VU (narażony).

Pełnik jest rośliną charakteryzującą się niską konkurencyjnością w stosunku do innych bardziej ekspansywnych gatunków łąkowych. Oznacza to, że w przypadku gdy łąka nie jest regularnie wykaszana  lub objęta wypasem, gatunek ten zostaje wyparty. W ramach podjętego działania, jesienią ręcznie wykosiliśmy oraz usunęliśmy biomasę, co dodatkowo zapobiegnie niekorzystnemu dla ochrony stanowiska ściółkowaniu i wzrostowi żyzności siedliska. Z zebranej biomasy utworzono zimowe kryjówki dla płazów i innych drobnych zwierząt.

Wiosną 2018 r. na ww. stanowisku po roku przerwy odnotowano kilkanaście egzemplarzy pełnika europejskiego, natomiast w tym roku jest ich już około 50.

Michał Białek

Artur Golis

 

 

 

Powiększenie
Kontrast