Aktualności

15 Mar 2019

Czynna ochrona bociana czarnego (Ciconia nigra) w Lednickim Parku Krajobrazowym

W lutym br. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Nadleśnictwem Gniezno, zamontował 2 sztuczne platformy gniazdowe dla bociana czarnego. Konstrukcje powstały w ustronnym miejscu, z dala od uczęszczanych szlaków,  co powinno zachęcić gatunek do lęgów i trwale przywrócić go faunie Lednickiego Parku Krajobrazowego.

Dodatkowo drzewa zostały zabezpieczone za pomocą blachy przed możliwością dostania się do gniazd drapieżników naziemnych (głównie kun).

Bocian czarny jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną gatunkową, rzadkim nie tylko w skali Wielkopolski, ale również całego kraju, wymagającym ochrony czynnej, wykazującym umiarkowany spadek liczebności (Trendy liczebności ptaków w Polsce. Chylarecki P., Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Meissner W., Woźniak B., Wylegała P., Ławicki Ł., Marchowski D., Betleja J.,Bzoma S., Cenian Z., Górski A., Korniluk M., Moczarska J., Ochocińska D., Rubacha S., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kuczyński L. 2018. GIOŚ, Warszawa: ss. 471). Jest to ptak wymieniony w załączniku II  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. UE L 20 z 26.1.2010, s. 7-25, tzw. Dyrektywa Ptasia). Wokół gniazd wyznacza się również strefy ochronne.

Liczebność bociana czarnego często jest ograniczona dostępnością nie tylko odpowiednich żerowisk (różnego rodzaju obszarów wodnych i mokradeł, gdzie poluje na drobne zwierzęta wodne, głównie ryby), ale również  miejsc lęgowych – starych drzew (głównie dębów) posiadających rozłożystą koronę i stabilne, boczne konary. W Lednickim PK ptak ten obecnie nie gniazduje, choć znane jest jego historyczne stanowisko. Od kilku sezonów obserwuje się tutaj pojedyncze osobniki, natomiast wiosną 2018 r. odnotowano co najmniej 3 różne ptaki, w tym 2 dorosłe w obrębie drzewostanu. Przeszkodę w osiedleniu może stanowić brak odpowiednich drzew gniazdowych, co potwierdziły dokładne oględziny terenu po zakończeniu sezonu lęgowego.

 

Michał Białek

 

Powiększenie
Kontrast