Aktualności

19 Mar 2019

Za nami kolejny spacer z cyklu „Na Manowce” – Nadgoplański Park Tysiąclecia

Dziękujemy wszystkim uczestnikom kolejnego spaceru z cyklu „Na Manowce”! Tym razem wędrowaliśmy przez Nadgoplański Park Tysiąclecia, a dokładniej przez położone na południowym krańcu Jeziora Gopło okolice Łuszczewa.

 

Tematem przewodnim blisko 10 km rajdu były „Ptasie tajemnice”. Mimo niesprzyjającej, bardzo wietrznej aury udało nam się zaobserwować m.in. herbowe dla parku liczne gęgawy, parę żurawi, srokosza, mewy siwe, bębniącego dzięcioła dużego, a także piewrsze śpiewające skowronki i trznadle. Omówiliśmy przyrodnicze znaczenie stawów hodowlanych, parków podworskich, martwego drewna, szuwarów, a przede wszystkim zadrzewień śródpolnych (w tym wykonanych przez ZPKWW). Zwróciliśmy uwagę na rolę rodzimych drzew i krzewów nektarodajnych oraz występowanie w środowisku obcych gatunków roślin i zwierząt. Już dziś zapraszamy do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie 13 kwietnia odbędzie się kolejny spacer. Więcej szczegółów wkrótce.

Michał Białek

Powiększenie
Kontrast